CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN ( hành động lạm quyền hay là coi thường pháp luật )

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN ( hành động lạm quyền hay là coi thường pháp luật )
Đòi hỏi cấp phép phổ biến Quốc ca là một hành động quan liêu, coi thường tình cảm nhân dân, xa hơn là đạp lên luật pháp và ý chí của Quốc Hội. Thế hoá ra xưa nay nhân dân cả nước, học sinh chào cờ mỗi sáng thứ hai đều phải hát chui, hay như nào ?
Xin các cụ yên tâm nay mai đến thở cũng cần xin phép để thở . chính vì vậy kính mong đồng bào thở ít ít thôi ạ
EAC Media : truyền thông , quảng cáo , báo chí và phim hài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *