Phải những người có tâm thế Cách mạng thì mới có thể đặt cược vào việc các Đại cử tri Mỹ đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức cá nhân

Phải những người có tâm thế Cách mạng thì mới có thể đặt cược vào việc các Đại cử tri Mỹ đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức cá nhân, các cam kết với cộng đồng mà họ đại diện bầu cho người thua cuộc!
Ông Trump đã vượt qua cuộc bỏ phiếu của các Đại cử tri (mang tính danh nghĩa) với kết quả… áp đảo 304/538 🙂
Có 2 ĐCT ở Texas bỏ phiếu cho người khác là John Kasich, thống đốc Ohio và Ron Paul, dân biểu Texas. Cả 2 ông này đều là thành viên Đảng Cộng hòa.
Về phía bà Clinton, thì bà đã được 227 phiếu ĐCT trong tổng số 232 phiếu đáng lý có thể nhận cho Đảng Dân chủ. 1 ĐCT ở Hawaii đã bầu cho ông Sanders, 3 ĐCT ở Washington bầu cho cựu Ngoại trưởng Powell, người của Đảng Cộng hòa, còn lại 1 ĐCT cũng ở Washington thì bầu cho thủ lĩnh thổ dân Da đỏ với biệt danh Đại bàng đốm đáng tin! 🙂
Ngoài ra có 3 trường hợp ĐCT đảng Dân chủ tuyên bố ko bầu cho bà Clinton, 2 người đã bị thay và 1 người thì “quy phục”!
Như vậy có thể kết luận là Cách mạng dân chủ đã bất thành các bạn ạ! Một lần nữa Dân chủ lại chiến thắng trên quê hương của nó, mặc dù cái Đảng mang tên nó thì thua liểng xiểng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *