1 năm rồi

1 năm rồi . 1 năm qua có cãi vã có xích mích có giận dữ nhưng không có cái chén nào vỡ không có cái đĩa nào ra ngoài cửa . À há Cuộc sống hôn nhân nào trải hoa hồng con đường tới cái đích của hôn nhân là vực thẳm là núi cao là đại dương bao la không có hướng đi .haha thật điên rồ La bàn duy nhất là sự tin tưởng vào THIÊN CHÚA là tình yêu của nhau là đứa con của nhau .
Hờ hờ mà hình như người giận dỗi tức giận nhiều nhất là anh . Đó là sự non trẻ của anh . Hà hà .
See Translation