3 đứa như zậy cưng ha Bự

3 đứa như zậy cưng ha Bự…
Thôi…a muốn 5 đứa…

Có tiền nuôi ko mà đòi nhiều zậy ba Bự ơi, mới chuẩn bị có một thằng ku mà đã lo cày sml r…
Em yên tâm đi, đẻ được là nuôi được…ko thì cho cả đám ra hàng báo bà ngoại ngồi ké bán vé số hết…
………
#XuanThao #DinhLoc #BònBon
#GiaDinhLaNhat