Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà

Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai. Anh ta không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy nồi canh nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn.
Ăn xong nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, không nhìn nổi nữa, nói:
– Giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu!
Chị vợ nói:
– Em mất công nấu nồi canh ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào, anh nói xem có điên không chứ?
Anh chồng nghe thấy thế, lập tức tái xanh mặt :
– Em nghỉ ngơi chút đi, để anh đánh nó tiếp cho
Bài học rút ra:
Người ngoài cuộc, đều có thể bình tĩnh- người trong cuộc, chẳng ai có thể thong dong, bình thản? Bởi vậy, đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai, bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ…Thử nghĩ xem nếu ở trong hoàn cảnh đấy, có thể bạn còn bình tĩnh hay thậm chí tiêu cực hơn không ?
-ST –