Bạn biết điều khiến bạn cảm thấy “méo mồm” nhất là khi nào không

Bạn biết điều khiến bạn cảm thấy “méo mồm” nhất là khi nào không? Là khi bạn hí hửng chi ra hơn 1 triệu đồng tiền sách, đến khi về nhà, bỗng nhiên bạn thử search “công cụ” xem có tìm được ebook “chùa” của chúng không thì… tìm được hết cả lượt!
Thôi đành tự an ủi rằng: cầm quyển sách vẫn thích lắm chứ!!!