CẢM TÁC SAU TRẬN ỐM

CẢM TÁC SAU TRẬN ỐM
Tạm xa nhé tháng ngày bênh tật
Đêm qua rồi tất bật bình minh
Quê hương cảnh đẹp hữu tình
Nắng vàng mây lẩn đẹp xinh tuyệt vời
Bao đêm tối lệ rơi khóe mắt
Vợ với con hưu hắt căn phòng
Thương con thương vợ tôi mong
Sớm mau lành bệnh thỏa lòng em chăm
Khi đâu ốm có em bên cạnh
Thấy ấm nồng hưu quạnh qua đi
Các con chúng nó thầm thì
Bố ơi mau khỏi con đi học nè
Lời con trẻ bên hè vọng lại
Nghe nức lòng hăng hái vượt lên
Trong tôi lòng dạ vững thêm
Vợ chồng hòa thuận vượt lên cơ hàn .