CHỈ MẸ HIỂU CON

CHỈ MẸ HIỂU CON
Sau một hồi phê bình việc hay dậy muộn và diễn tả hiểm hoạ của nó đến mức không khác gì tệ nạn xã hội, thì mẹ đưa ra ‘Thuốc Giải’. Mẹ dặn cô giúp việc:
– Từ giờ Yên để ý cứ sau 8:30 mà ko ra khỏi nhà thì sẽ phạt 100 nghìn
Nghĩ 5 giây, xong mẹ giật lại:
– Không được, tính nó đằng nào cũng mất 100 thì nó ngủ đến trưa mất, thôi cứ mỗi 10 phút phạt 5 chục ghi vào cuối tháng trừ lương
……Haizzz đúng là bị cầm đằng chuôi chả vui gì cả.
See Translation