Chi phí trung bình di chuyển bằng Xe Ngu (xe máy) là khoảng 3000đ/km bao gồm tiền xăng

Chi phí trung bình di chuyển bằng Xe Ngu (xe máy) là khoảng 3000đ/km bao gồm tiền xăng, tiền gửi xe, sửa xe, khấu hao, bảo hiểm…và tiền công chính mình làm tài xế chở mình!
Bình quân mỗi ngày một người đi tầm hơn 10km, thì tốn 30.000 đồng/ ngày.
Nhưng nếu giá xe bus lấy 3000đ/ km thì người dân sẽ không tham gia vì thấy mắc tiền, dù nó ưu việt hơn! Đó là vì người ta chỉ thấy tiền Xăng khi đi xe Ngu tầm 500đ/ km, còn các chi phí khác là 2500 đ/ km thì họ không quen tính đến!
Hiện nay, giá xe bus chỉ 500đ/km nên không thể có lời để triển khai! Nếu người dân chấp nhận giá xe bus chỉ bằng 2/3 so với Xe Ngu, tức tầm 2000 đ/ km giống một số nước xung quanh, thì đầu tư vào xe bus rất hiệu quả!
Nếu người dân tham gia đầy 50% dung lượng xe bình quân, thì đầu tư 1 chiếc xe bus tốt tầm 3 tỉ, mỗi tháng lời hơn 150 triệu đồng. Khi đó, xe bus các loại sẽ đầy đủ và tươm tất! Người dân khỏi phải đi xe Ngu vất vả nguy hiểm và đắt đỏ!
Nhưng Người Dân không đủ Khôn để tự tính toán và tham gia điều tốt cho họ và cho xã hội, nên phải Cấm Xe Máy và bắt buộc họ tham gia là giúp họ, là yêu thương họ! Sau khi họ tham gia rồi, sẽ nhận thức được cái nào lợi ích hơn!
Làm quản lý Nhà Nước cần một sự Độc Tài Chuyên Chế cần thiết nếu yêu thương người dân! Còn dung dưỡng với cái Ngu của họ để bảo vệ cái ghế của mình là lũ Hèn Nhát!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >