Chiều vội để cổ đi ra mắt phim

Chiều vội để cổ đi ra mắt phim … Hôm nay bạn Nhật Thiện làm stylist cho cô ấy xuynh quá nè makeup là Truý Truý đoá!!!! Ahihi tóc gió thôi bay là bạn hoc vien Mun Lâm làm nè … nói chung là buổi chiều dịu nhẹ của team phải hem Thành Nguyễn

5 thoughts on “Chiều vội để cổ đi ra mắt phim

  1. Ngọc Lan

    Đc cái vừa bước vô thảm đỏ cái giỏ thổi ngược,cái đầu y như bà điên bán chuối chiênnnn

Comments are closed.