Có ai quan tâm việc mình đã làm gì với mấy con quái vật mụn không

Có ai quan tâm việc mình đã làm gì với mấy con quái vật mụn không? Hiện giờ vết thâm đã khá mờ, đến sau nghỉ lễ chắc là Chuyện như chưa bắt đầu
500 likes là mình share nhá
#nomakeup #noconcealer
P/s: nhìn mặt già như trái cà, buồn thật !