Cô ấy yêu cầu tôi nói một câu thật sến

Cô ấy yêu cầu tôi nói một câu thật sến.
Tôi tra Google. Xong. Tôi tắt đi.
Cô cười. Cô đợi.
Tôi gãi đầu.
– Anh vừa đánh “một câu thật sến” – trong 0,21 giây – nó ra hơn 540 nghìn kết quả. Anh tìm tên em thì nó trả về hơn 2 triệu kết quả. Không một kết quả nào chỉ đúng em. Tại sao em không được xếp ở hàng đầu?
– Có thể do em làm SEO chưa tốt? Hoặc anh kiếm chưa đủ nhiều. Hừm.??
– Không.Chỉ có một chỗ em luôn là hạng nhất. Đó là trái tim của anh.
– Bài này anh lấy ở đâu đấy?
*Ha ha*
– Anh tìm em không cần Google thì mất bao nhiêu giây?
– 0,2 -> 0,4 giây.
– Sao nhanh vậy?
– Uhm. Bằng đúng thời gian của một cái chớp mắt.
#FromBeP