Có nhiều bạn gái rất đáng yêu

Có nhiều bạn gái rất đáng yêu! Nhưng có những bạn đáng yêu một cách rất đặc biệt!
Thank u so much!
Lâu rồi tôi k viết nữa, k phải tôi k muốn viết mà tôi cảm thấy nên dừng lại để kiểm nghiệm: Nếu viết k khá hơn thì tốt nhất ngừng viết! Những tin nhắn thế này luôn cho tôi nhiều động lực hơn để đặt 10 ngón lên bàn phím!
Cảm ơn cháu 1 lần nữa!