Công ty của mình hay tổ chức sự kiện

Công ty của mình hay tổ chức sự kiện, đã có lúc gần xong sự kiện các bạn mới đến, chưa nói là các bạn còn được nhận tiền khi đến sự kiện và có hợp đồng. Đẳng cấp sao là những tác phẩm các bạn cống hiến và tư cách cũng như thái độ với công chúng chứ k phải đồ hiệu đắp vào người rồi đến muộn để gây sự chú ý.

10 thoughts on “Công ty của mình hay tổ chức sự kiện

  1. Lê Thúy Tình

    Còn một số sao hợp đồng hát 4 bài, tiền đòi hết 100% trc khi lên sân khấu, xong hát 3 bài cả kíp chuồn luôn, nó thuộc văn hóa gì anh Nguyễn Minh Tiệp

  2. Nguyễn Minh Tiệp

    Mấy lần cái đôi này ra mà k chịu alo cho nhà anh. Nên nhà mình dỗi rồi

Comments are closed.