Đã hoàn thành xong công nợ cho tổng Le Lan Huong thaays lòng nhẹ nhõm lắm

Đã hoàn thành xong công nợ cho tổng Le Lan Huong thaays lòng nhẹ nhõm lắm
Mặc dù nhiều Buôn và đại lý mới chỉ hoàn thành 1 phần của công nợ nhưng là 1 đại lý đứng đầu dẫn dắt P không muốn để mọi người chỉ vì chút công nợ mà ảnh hưởng tới #tinh #thần làm việc
Tuy nhiên P chỉ có thể hỗ trợ team đợt 1 và mn nhớ là đợt 2 phải thanh toán 100% na
Yêu thương và chiều team nhất rồi đó
Cả team hãy vì P và vì chính các bạn cùng nhau cố gắng lên nào
FighTing
See Translation