Đâu đó trong giai đoạn trưởng thành của cuộc đời

Đâu đó trong giai đoạn trưởng thành của cuộc đời, ta sẽ nhận ra một điều là đời người ngắn ngủi lắm. Dần dần những người ta yêu thương, trân trọng nhất sẽ bỏ ta mà đi. Vui cho họ, buồn cho ta. Vui vì họ đã sống một cuộc đời đáng sống và buồn cho ta vì nỗi nhớ khó có thể nguôi khi trong lòng còn nhiều hối tiếc.
Sống trên đời, mỗi người một kiếp, khi sinh ra tôi khóc mọi người cười chỉ mong khi tôi thác xuống, mọi người hãy đặt cho tôi một nhành hoa trắng và nhớ nhỏ nhoi.