ĐÊM NAY CÓ MỘT DÒNG SÔNG

ĐÊM NAY CÓ MỘT DÒNG SÔNG
(Hồng Thanh Quang)
Đêm nay có một dòng sông,
Chảy từ nỗi nhớ mà không bến bờ.
Dòng sông tự tuổi học trò,
Em tôi áo đỏ bất ngờ gặp tôi.
Tiếng ve, hoa phượng hun trời,
Chỉ riêng thanh mát rạng ngời mắt em.
Vô tri với những hồn nhiên,
Tôi đem câu chữ dệt trên lá vàng.
Những năm áo lính lên ngàn,
Em thành nguồn sáng thầm vang tiếng đời.
Và tôi trong những nổi trôi,
Hiểu ra mật ý giữa lời ca xanh.
Chấp chi những sự chưa lành,
Tháng năm trong đục không đành mất yêu.
Đêm nay đêm thứ bao nhiêu,
Biễn xa, gió khát thổi xiêu nước ròng…