Đến hẹn lại lên =)) Ngày #3 của thử thách chống đẩy 22 cái trong vòng 22 ngày và truyền cảm hứng cho 22 người trong friend list theo chương trình #OperationSm

Đến hẹn lại lên =)) Ngày #3 của thử thách chống đẩy 22 cái trong vòng 22 ngày và truyền cảm hứng cho 22 người trong friend list theo chương trình #OperationSm. Hưởng ứng lời kêu gọi của anh Lưu Hưng, đã đỡ ốm sml nên tăng độ khó của bài chống theo yêu cầu của Trung Nguyen Ngô Quang Huy & Ngô Tommy Hiếu , nam thanh niên đc tag để tham gia cùng tiếp theo là Duy Hoàng nhé :)))))
Luật chơi rất đơn giản:
– Ngày nhận lời mời thử thách được tính là ngày đầu tiên
– Bạn phải thực hiện 22 cái chống đẩy trong 1 clip và được post lên trước 24h của ngày hôm đó.
– Mỗi ngày bạn sẽ truyền cảm hứng bằng cách mời 1 người bạn có khả năng và muốn tham gia trong friend list của bạn
– Bạn sẽ bỏ lợn 1$ (tương đương 22 ngàn) cho mỗi lần ko thực hiện hoặc ko thực hiện đủ để đóng góp vào quỹ của chương trình
See Translation