Đi để lớn kaka

Đi để lớn kaka. Năm 2015 cũng tầm này đi trên trục đường này và ký dc HD với cty nhật thứ 2 và là cty quan trọng giúp công ty duy trì được sự ổn định tài chính thời gian mới dựng nước. Liệu lần này có ky dc HD phát triển chiến lược để đẩy cty lên một sự ổn định mới ổn định về nhân sự và sự trưởng thành. Cám ơn anh người thầy đầu tiên và cám ơn những người anh người chị, người bạn thời gian qua đã luôn tư vấn cho mình những lúc sóng gió
Chân thành cám ơn mình sẽ tham chiến từ hôm nay