Dù là người có tư tưởng vĩ đại nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại

Dù là người có tư tưởng vĩ đại nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại, Isaac Newton, theo như những thông tin thu thập được, có hơi bị ấm đầu một chút[i], và còn là một kẻ đáng ghét. Newton nổi tiếng là kẻ nhỏ nhen và hay thù vặt. Ông cũng từng trải qua những thời kỳ làm việc điên cuồng suốt nhiều ngày mà không ăn không ngủ. Về sau này, ông bị trầm cảm nặng, không chịu gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai, và thường có ý định tự sát. Trong những thời điểm đen tố…
Đọc tiếp