Ghi lại ngày bố đi niệm Phật

Ghi lại ngày bố đi niệm Phật.
Mỗi lần em gái đi diễn xa và đi làm là lại vào ăn cơm với bố. Hôm qua mồng 1, hai bố con ăn cơm sớm. Tối hai bố con lại đi trợ niệm người sắp mất. Bố lắng nghe con khuyên bố niệm Phật. Hôm nay vào ăn cơm với bố, bố chẳng mang thịt ra ăn (chắc bởi con gái ăn chay), bố cũng không bật tivi vì đã có đài Khuyên người niệm Phật. Bố hơi gầy nhưng tinh thần lạc quan lắm. Con chỉ thầm cảm ơn Phật cho con đủ duyên lành được gặp a Vanhuy Chu, đạo tràng của a rất tinh tấn.
Cuộc sống này có mấy mươi năm nên con hạnh phúc sống trong con đường Người chỉ cho con.
Gần 10h tối, học sinh vẫn chăm chỉ ngồi đợi cô về chữa bài. Sao con may mắn vậy nhỉ? Con may mắn được cống hiến.
Con tạ ơn Người- My Buddha..
P/s: Nam Mô A Di Đà Phật!