GIỖ BÀ TRẺ

GIỖ BÀ TRẺ
Rằm tháng Bẩy tức 5/9/2017 Thứ Ba, ngày giỗ Bà trẻ Nguyễn Thị Mẫn .
Bà trẻ Mẫn tên thường gọi là Bà Tiên là con út trong gia đình có 9 anh chị em, Bà trẻ Mẫn là em ruột ông nội Nguyễn Văn Minh ( ông Nguyễn Văn Minh thân sinh ra Nhà báo Nguyễn Ánh ) .
Bà trẻ Nguyễn Thị Mẫn hưởng thọ 60 tuổi, không lập gia đình, không con cái, mất đúng ngày rằm tháng bẩy năm 1979 tại 69 Triệu Việt Vương Hà nội .
Sinh thời Bà trẻ rất yêu thương các con của Nhà báo Nguyễn Ánh ……