Giờ mới kể

Giờ mới kể,
Sáng bay mà nguyên đêm thức trắng trong bệnh viện cùng ba, không dám gọi cho anh và chị vì nghĩ ai cũng đang ngủ và vô bv đông không làm gì. Gần 4:00 sáng về đến nhà sau khi anh vào thay, ngủ 60′ và di chuyển liên tục đến khuya và đây là tấm ảnh giữ lại khuôn mặt sau ngày dài thiếu ngủ!