Hehe rồi chuyện ngày hôm nay cũng sẽ là chuyện quá khứ

Hehe rồi chuyện ngày hôm nay cũng sẽ là chuyện quá khứ, chỉ cần sống tốt, mọi việc đều đã có sự an bài
Lần đầu tiên thấy yêu 1 ngừoi khi còn chưa gặp mặt, lần đầu tiên thấy chỉ cần người ấy thôi là mình sẽ vượt lên tất cả, lần đầu tiên dù 1 mình nhưng chỉ cần biết người ấy khoẻ mạnh là mình đang khóc có thể mỉm cười..
See Translation