just maried

just maried….!
Vừa cưới em xong bắt em chạy Hp – Hn lunnnn. Bẩu sao Zai lớn, Zai bé, Zai to, Zai nhỏ.. Nó ko bỏ chị mà chạy té khói…
“Ham Muốn” dự chụy cao quá mà
P/s : hết vé tàu… Chạy xe lên vậy..! Lâu lắm mới phi đường trường xa vầy. Xem mất bao lâu nèo….
– Star : 19h00
– End : 20h50 tại cầu Kim Ngưu.
Chén xong tuần trà đá, h về đón công chúa tan học <3 Hầy dzaaaa.... Mềnh cũng chửa già lắm... P/s: dự là sau "tớt" này... Các "chủ nợ" ib tới tấp đây. Câm nín thiệc. Chán ... méo buồn chết ! Có những "nỗi khổ" không bít "ngỏ" cùng ai. Có những "món nợ" không biết bao giờ mới "trả" xong.... ??? ... Nhất là nợ " Ân Tình" ...