Khi thực hiện thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên cần những hồ sơ gì?

 Nhiều công ty/doanh nghiệp thành lập và sản xuất nhiều những sản phẩm khác nhau, tuy nhiên những sản phẩm đó đều hướng đến con người, do vậy rất khó để không xảy ra sự cạnh tranh giữa hai hay nhiều công ty/doanh nghiệp với nhau. Tuy sự cạnh tranh đó có ưu điểm là các doanh nghiệp cố gắng và tích cực hoạt động, nâng cao và ngày càng chuyên nghiệp để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng nhưng mặt khác nó cũng khiến cho nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn khó khăn, nhất là khi bắt buộc phải giải thể do không đủ khả năng hoạt động. 
 
Nhiều người có suy nghĩ đơn giản về vấn đề giải thể doanh nghiệp chỉ cần đóng cửa doanh nghiệp là xong, tuy nhiên về mặt pháp lý những chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện rất nhiều thủ tục phức tạp thì mới chính thức giải thể được công ty. Vậy khi thực hiện thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên cần những hồ sơ gì?
 
Ngày nay, thật không khó để tìm thấy những công ty tnhh 2 thành viên, nhưng để có thể đứng vững trên thị trường thì không phải công ty nào cũng làm được. Khi giải thể công ty thường phải chuẩn bị bộ hồ sơ với nhiều thông tin và giấy tờ mà không phải chủ doanh nghiệp nào cũng biết. Cùng tìm hiểu những thứ cần có trong hồ sơ khi làm thủ tục giải thể:
 
– Biên bản họp của hội đồng thành viên
– Danh sách những chủ nợ cùng những khoản nợ đã thanh toán, bao gồm những khoản nợ đã thanh toán hết, nợ thuế cũng như nợ tiền bảo hiểm xã hội.
– Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên ký tên về việc giải thể công ty
– Danh sách những người lao động hiện có cũng như những quyền lợi mà người lao động đã được giải quyết. Bắt buộc phải nên rõ họ tên của tất cả người lao động, thời gian chấm dứt hợp đồng, những nghĩa vụ có trong hợp đồng, mức trợ cấp, thời gian xử lý đối với những đối tượng lao động nếu như giải quyết chưa xong.
– Bản chính giấy chứng nhận đầu tư hay giấy phép đầu tư
– Thông báo về thực hiện quyết định giải thể công ty.
– Đăng báo cáo giải thể trên 3 số báo liên tiếp, có thể là báo điện tử hoặc báo giấy. Tuy nhiên bạn cần phải chú ý báo đăng xong cần để nguyên tờ không được cắt hoặc nộp bản sao.
– Giấy chứng nhận về việc hoàn tất khóa mã số thuế
– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu
– Giấy xác nhận về việc hoàn tất những nghĩa vụ tài chính với các cơ quan nhà nước.
 
Nếu như bạn cảm thấy quá phức tạp khi làm hồ sơ giải thể, liên hệ với công ty tư vấn và dịch vụ tổng hợp 24h để được hỗ trợ nhanh nhất!