Khi trời mưa

Khi trời mưa, mới biết ai là người mang ô đến cho bạn.
Khi gặp chuyện, mới biết ai là người thật lòng với bạn.
Có những người chỉ sẽ luôn thêu hoa trên gấm
Nhưng hoa nở rồi, sẽ lại tàn. Thời gian qua rồi, sẽ không bao giờ trở lại.
Nên trân trọng những người đáng trân trọng.
Làm những việc bản thân nên làm.
Đừng quan tâm đến những chuyện khác quá nhiều.
Nói lời hoa mỹ nhưng không giữ lời hứa, cũng là vô ích.
Tình cảm sâu đậm nhưng không thật tâm, cũng là bỏ đi.
~St~