Không có thép tốt đừng mong có những con tàu tốt

Không có thép tốt đừng mong có những con tàu tốt. Việc dùng thép làm thuyền đánh cá không phải là mớ thép bán ớ ngoài cửa hàng vật liệu xây dựng mà nó là thép công nghệ cao có khả năng chống xâm thực với nước biển. Nhưng tiếc rằng cần lao an nam chọn con tôm con mực con măng chứ nhất quyết không chịu chọn thép.
Qua đây cũng cho thấy, chạy theo phong trào gào lên vì biển đảo đế rồi cho ra lò một dự án thiếu khả thi

8 thoughts on “Không có thép tốt đừng mong có những con tàu tốt

 1. Đỗ Trần Đức Hiền

  Không có thép tốt -> không có tàu tốt -> không có cá. Dân ta chọn cá, không chọn thép, -> cả thép và cá đều méo có -> quay về tiểu thủ công nghiệp :v

 2. Hoàng Mai

  Bà con cú nghĩ giản đơn bổng dưng có đuòng bê tông đi, bổng dưng đất bán đuọc giá, bổng dưng lúa đuọc mùa, bổng dương có nhiêu tôm cá…đều cho là do tự nhiên mà ra cho nên cũng rất hồn nhiên khi đất biến thành giá cao người người chen nhau về Kỳ anh mua đất, thuê ốt.,..và bổng dưng đánh đuọc rất nhiều tôm vá và bổng dưng mực nhảy đăt giá.. Rất hôn nhiên..

 3. Khanh Tran

  Thực ra A36 của Trung đóng tàu rất tốt, 9/10 so với Hàn Nhật. Chỉ KMK mạc chìm mới là tốt nhất. Vụ này do làm ẩu thôi

 4. Trần Vinh

  Phạm Đình Hiếu
  Sức lao động cơ bắp, máu,… đều là vố tự có.
  Ví dụ đi lính đánh thuê,….

Comments are closed.