KINH NGUYỆN SÁNG THỨ TƯ (19

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ TƯ (19-07-2017)
+ Kính Thánh Cả Giuse
– Ý cầu nguyện:
Cầu cho gia đình, cho giới gia trưởng
Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn
01. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
X: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con
Đ: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
(Cúi đầu) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
(Ngẩng lên) Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
02. KINH SẤP MÌNH
Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.
X: Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra,
Đ: Thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.
Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh Giá/ xin chữa + chúng con/ cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
03. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
04. KINH SÁNG SOI
Cúi xin Chúa sáng soi/ cho chúng con được biết việc phải làm/ cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con/ từ khởi sự cho đến hoàn thành/ đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
05. KINH DÂNG NGÀY BAN SÁNG
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con được sống đến sớm mai này./ Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa./ Xin Chúa chúc lành cho mọi việc con làm, và mọi người con gặp hôm nay./ Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trong lòng con, và trong lòng mọi người/ để chúng con biết làm mọi việc theo Thánh ý Chúa Cha./ Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa/ con quyết tâm nghe theo lời Chúa dạy và sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa sống ngày xưa./ Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con biết luôn cố gắng là người con ngoan của Cha trên trời. Amen.
06. LẦN HẠT: NĂM SỰ MỪNG
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
07. KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ
Kính lạy Thánh Cả Giuse, chúng con là con cái chạy đến cùng Người./ Chúng con đã xin Rất Thánh Đức Mẹ là bạn cực thánh Người cứu giúp/ thì chúng con cũng trông cậy vững vàng mà xin Người nâng đỡ./ Vì đức kính mến, mà Người làm bạn cùng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa/ và dưỡng nuôi Chúa Giêsu với tình thương yêu/ thì chúng con cũng xin Người thương đến Hội Thánh/ là phần gia nghiệp Chúa Cha, đã lấy Máu Con mình mà chuộc lại./ Xin Người dùng sức thiêng liêng và quyền thế Người, mà giúp đỡ chúng con trong mọi nơi, mọi lúc. Lạy Đấng đã hết lòng bảo vệ Chúa Giêsu cùng Mẹ Người, xin bênh vực con cái Chúa đã chọn./ Lạy Cha rất thương yêu, xin giúp chúng con khỏi sự gian dối, cùng xa lánh mọi tội lỗi./ Lạy Đấng rất quyền thế đang ở trên trời, xin dủ lòng thương mà che chở chúng con, đang khi giao chiến cùng kẻ thù tối tăm: là ma quỷ, thế gian, và xác thịt.
Chúng con xin Người cầu bầu cho chúng con, biết theo gương lành của Người/ mà sống đẹp lòng Chúa, được ơn chết lành/ và được hưởng hạnh phúc muôn đời với Người. Amen.
Kinh Gia Đình
Lạy Chúa Giêsu là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự, và hằng thương yêu chăm sóc mọi loài./ Xin Chúa nhận lời gia đình chúng con cầu nguyện.
Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình Công giáo/ một Cộng đoàn yêu thương, để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình./ Xin cho mọi người trong gia đình chúng con, sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau./ Xin cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, hôm sớm cầu nguyện chung với nhau/ làm cho gia đình trở thành một Đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi Lời Chúa và đem ra thực hành.
Trong khi mỗi người chúng con vất vả làm việc/ cũng như lúc gia đình được vui mừng, hoặc gặp thử thách / xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa Quan Phòng./ Đối với mọi gia đình chung quanh, xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến/ sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần/ nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa/ chúng con nguyện sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày./ Xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong gia đình chúng con/ có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời/ hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa/ và ngày sau được phước sum họp với Chúa muôn đời. Amen.
08. KINH TRÔNG CẬY
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
09. CÁC CÂU LẠY
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
– Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
– Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
– Cầu cho chúng con.
● Đức Mẹ Mân Côi.
● Nữ Vương ban sự bình an.
● Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
10. KINH CHÚC LÀNH
Xướng: Xin Thiên Chúa Toàn Năng giáng phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Đáp: Amen.
11. LÀM DẤU THÁNH GIÁ KẾT THÚC
Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá,
xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù.
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
See Translation