Lâu lẩu lầu lâu

Lâu lẩu lầu lâu, từ những năm 75-80 của thế kỉ trước, nghe bác Duẩn với bác Đồng giật tít như này là cả xóm nhộn nhạo, như thể cưỡi trâu bay lên cung trăng XHCN đến nơi.
40 năm rồi vẫn bài ca cũ còn ai mừng ko? Hay chỉ các quan mừng mài dao xoèn xoẹt.

One thought on “Lâu lẩu lầu lâu

  1. Lan Tran MT

    Giờ gọi là thả Thính đó anh … thả thế này xong, hội ba Tầu sợ quá , đổ xô vào Đầu tư trước…ha ha..

Comments are closed.