Liệu có phải an ninh quá kém

Liệu có phải an ninh quá kém? Mình nhớ Nguyễn Văn Minh từng tố cáo một tên phán động khiến cho hắn không còn đường về Việt Nam. Không hiểu vì sao một ké chống cộng ớ nước ngoài lại có thế ung dung về Việt Nam trực tiếp điều hành đám công giáo liệt não Nghệ An tụ tập chống phá chính quyền, phải chăng những ké như thế này giờ đã có đất sống ớ Việt Nam? Hay công tác an ninh quá kém không thế nào phát hiện những ké như thế này?

2 thoughts on “Liệu có phải an ninh quá kém

  1. Chung Phan

    Nhưng nếu đó là một lực lượng tiến bộ , phù hợp hơn , tốt đẹp hơn , có thể thay thế hiện tại , làm cho dân tộc này kha hơn , đòi được biển đảo , đè đầu cưỡi cổ được bọn Méo , bọn Khưa thi….ta theo 🙂

Comments are closed.