Liệu có phải an ninh quá kém

Liệu có phải an ninh quá kém? Mình nhớ Nguyễn Văn Minh từng tố cáo một tên phán động khiến cho hắn không còn đường về Việt Nam. Không hiểu vì sao một ké chống cộng ớ nước ngoài lại có thế ung dung về Việt Nam trực tiếp điều hành đám công giáo liệt não Nghệ An tụ tập chống phá chính quyền, phải chăng những ké như thế này giờ đã có đất sống ớ Việt Nam? Hay công tác an ninh quá kém không thế nào phát hiện những ké như thế này?