May quá

May quá. Còn hàng hiếm sót lại đãi thượng khách. Sau có 2 con cua gạch đặc quánh hơn cả bánh trung thu, chả ai thèm động vào dĩa tôm nữa.
Cuối mùa khô thì cua thường ấp cặp, chuẩn bị sinh sản nên hiếm khi ngon. Đúng là may hơn khôn. Chài thêm mấy kí cá,rồi chả biết để làm gì, chỉ con Roll & Tôm là trúng mánh..