Một bài viết nhiều thông tin của Tiền Phong về “Chú bé tí hon” VN Pharma và “Vua đấu thầu” thuốc Nguyễn Minh Hùng

Một bài viết nhiều thông tin của Tiền Phong về “Chú bé tí hon” VN Pharma và “Vua đấu thầu” thuốc Nguyễn Minh Hùng. Cụm từ, bản thân nó đã bất ổn khi đặt cạnh nhau, nhưng ở Việt Nam luôn tồn tại những điều phi lý như thế.
Sinh năm 2011, mà chỉ 2014, nghĩa là mới 3 tuổi, VN Pharma đã trúng gói thầu gần 500 tỷ của Sở y tế TPHCM, gây ra cú shock cho các “ông lớn” trong ngành dược phẩm. Và tiếp đó là hàng loạt gói thầu lớn nhỏ khác ở các bệnh viện lớn nhất cả nước. “Đánh đâu thắng đấy” là cụm từ gắn với Hùng “con”. Trong những vụ đấu thầu này, thì sự lâu năm, độ lớn hay kinh nghiệm chẳng có giá trị gì sất. Vậy thì cái gì mới là quyết định đây?