Một cuộc thi vô cùng bổ ích và thú vị

Một cuộc thi vô cùng bổ ích và thú vị!
Xin chúc mừng Thành đoàn Thành phố Hà Nội, và Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với những thành tích xuất sắc.
– Thành đoàn Thành phố Hà Nội là đơn vị Tỉnh/ Thành phố có nhiều thí sinh dự thi nhất cả nước.
– Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất cả nước!
– Đặc biệt với sự chỉ đạo sát sao của Thành đoàn Hà Nội, hỗ trợ của Ban trường học Thành đoàn và của Ban cố vấn là các giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bạn Nguyễn Kiều Trang – Đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành giải vô địch Bảng cá nhân Toàn quốc!
Bạn Lê Công Trực – Đoàn Hà Nội đã dành giải ba Bảng cá nhân toàn quốc!
See Translation