Nếu như không có lý do đủ thuyết phục để bắt đầu thì cũng sẽ sớm thôi

Nếu như không có lý do đủ thuyết phục để bắt đầu thì cũng sẽ sớm thôi, chúng ta nói lời từ bỏ. Vì thế mà, giục tốc bất đạt. Cứ thong thả bước đi trên hành trình mình đã chọn lựa, nhẫn nại và kiên định. Hạnh phúc là hiểu điều mình thật sự mong muốn, tự do là hiểu sâu sắc về những gì mình đang làm. Tiền bạc là phương tiện cho hành trình đi đến đích cuối cùng của cuộc đời. Phương tiện có nhiều thì đi nhanh, có ít thì nhẩn nha. Mà đến sớm thì.. chết sớm (theo nghĩa nào cũng được), sẽ chẳng sung sướng gì!:)