Người dân Quảng Bình tự nguyện giao nộp động vật rừng hoang dã

Người dân Quảng Bình tự nguyện giao nộp động vật rừng hoang dã, điều đáng mừng trên quê hương di sản.
Từ đầu năm đến nay, nhiều người dân trong địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật các cá thể động vật rừng hoang dã để chăm sóc, cứu hộ. Hành động chủ động liên hệ và tự nguyện giao nộp cá thể động vật hoang dã, quý hiếm của người dân cần được tuyên truyền rộng rãi để tăng cường nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học
Tin bài: Ngọc Kiên
https://phongnhakebang.vn/nguoi-dan-tu-nguyen-chuyen-giao-d…
See Translation