” Nhân chi sơ

” Nhân chi sơ, tính bản thiện”……..bất cứ ai sinh ra cũng mang một tâm hồn thuần khiết. Nhưng rồi trải qua tháng năm bôn ba, qua quá trình phấn đấu, qua cuộc sống mưu sinh, thì bản tính ban sơ đã lấm bẩn bụi trần.
Chính những trận đòn sưng đầu mẻ trán thâm tím , bầm zập , gẫy xương sườn khi xưa khiến mình thay đổi như hôm nay