Nhận thức

Nhận thức,
Kiến thức,
Kinh nghiệm,
Tư duy,
Sáng tạo,
Kỹ năng,
Chuyên môn,
Chiến lược,
Chiến thuật,
Chiêu thức,
Sản phẩm,
Dịch vụ,
Định giá,
Quy trình,
Đào tạo,
Quản trị,
Tài chính,
Nhân sự,
Ăn ở, quan hệ,
Kênh bán,
Thị trường,
Truyền thông,
Marketing,
Quảng cáo,
Thương hiệu,
Mở rộng,
Nhân bản.
Còn nữa, cụ thể, thực tế hơn nhưng chưa đưa ra.
Những từ khoá này đang nói đến điều gì?
Thế mới nói quảng cáo hiện nay chỉ là 1/3O của kd & kn thôi.
Mai thứ 5, 4/5/2017 offline Sài Gòn anh em nhé.
Địa điểm và thời gian sẽ trả lời trong comment, inbox cho anh em nha.