Ông Nhân về phố

Ông Nhân về phố. Lưu lạc hơn chục năm,hy vọng là ông tích luỹ được nhiều kinh nghiệm & nuôi nấng thêm dũng khí, vốn cần thiết để làm CT. Hiện tại người dân cần người có năng lực thực thi, hơn là các lãnh đạo võ mồm thường thấy. Tình hình như vậy cũng tốt hơn rồi. Chí ít là SG có lđ ko lưu manh,có tầm vóc trí thức, liêm & trung dung…