[PHẢN BIỆN CÁC NHÀ PHẢN BIỆN]

[PHẢN BIỆN CÁC NHÀ PHẢN BIỆN]
Lời khai 1: Nói chung là em không hiểu gì về giáo dục phổ thông hết á. Em chỉ so câu chữ giữa nội dung phản biện của các Nhà phản biện với Bản dự thảo thôi ạ.
Lời khai 2: Em cũng mới đọc dự thảo sáng nay, tức là khoảng 1 tháng sau khi nó công bố. Em hết sức xấu hổ ạ.
***
1. Tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung, nhà nghiên cứu của Viện IRED nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng của giáo dục là sự tự chủ, đặc biệt là của người dạy, người học. Và cần đặc biệt quan tâm đến tư duy phản biện, kỹ năng phản biện cho học trò.
=>
Thực ra là Phần tự chủ như TS Trung mong muốn đã nằm ở mục III.2.a trong Dự thảo và được chi tiết hoá ở Phụ lục:
a) Những năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) góp phần hình thành, phát triển: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo;
2. TS Nguyễn Khánh Trung cũng nêu quan điểm giáo viên là lực lượng khuấy động đổi mới, là những người dấn thân với chương trình đổi mới nhưng dường như chúng ta còn xem nhẹ vai trò của nhà giáo. Ông đưa ra đề xuất Bộ GD-ĐT nên để hiệu trưởng và giáo viên chọn sách giáo khoa để dạy sao cho phù hợp với từng vùng miền, vì chương trình học mới là quan trọng, sách giáo khoa chỉ là công cụ thôi.
=>
Em thấy ý kiến bác Trung đề xuất cũng được tiếp thu trong Dự thảo rồi thì phải, Mục I.5.a:
a) Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.
3. Đồng tình với ý kiến của ông Trung, cô Trần Thúy Hằng, cựu giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bày tỏ bản thân cô không mấy lạc quan về công cuộc cải cách. Giáo dục cần đề cao hơn nữa chất lượng đào tạo con người, tư duy phản biện cho người học và điều này phải chú ý đến đào tạo giáo viên, nhưng trong dự thảo, cô chưa nhìn thấy khía cạnh đào tạo giáo viên.
=>
Yêu cầu của cô Hằng được nêu ở mục VII.2.b trong Dự thảo. Có vẻ còn hơi sơ sài nhưng chắc là vì họ chưa muốn làm Chi tiết. Đây là bản Chương trình GD phổ thông tổng thể; các bản chi tiết hình như chưa công bố:
b) Số lượng và cơ cấu giáo viên (kể cả giáo viên thỉnh giảng, nếu có) bảo đảm để dạy các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chương trình mới; 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn hoặc trên chuẩn; xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, giáo viên trung học; giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và của pháp luật; giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn về dạy học theo chương trình mới.
4. Theo cô Nga, chúng ta vẫn đang lòng vòng trong thi cử, đánh giá như hiện nay thì còn rất áp lực, khó mà phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Chương trình mới cần giải phóng những áp lực về thi cử một cách thật sự.
=> Gợi ý của cô Nga được thể hiện ở mục VI.2; có vẻ như không chỉ còn có thi thì phải:
Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đạt chuẩn (yêu cầucần đạt) của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lý và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.
5. Cô Lê Thị Nga cũng đánh giá cách phân luồng trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể không thể nào thành công . Chương trình phân thành hai luồng là giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9), từ lớp 10 là phân luồng giáo dục nghề nghiệp là rất khó thực hiện vì một số lý do như ở độ tuổi lớp 9 các em chưa nhìn nhận đầy đủ về nhu cầu xã hội, khả năng của bản thân; nhiều trường nghề vẫn yêu cầu người học tốt nghiệp THPT…
=>
HÌnh như bây giờ cũng đã phân luồng từ lớp 10 rồi mà? Tức là Dự thảo giữ nguyên thời điểm phân luồng như hiện nay.
***
Lời khai 3: em vẫn nhớ mãi kết thúc Hội thảo của Nhóm đối thoại GD năm 2014, GS Châu có nói đại ý: tôi không muốn biến Hội thảo Đối thoại giáo dục này thành Hội thảo Đấu tố Giáo dục. Em vẫn nhớ mãi