Qua mấy xứ Văn Minh coi Nhân Dân và Chính Quyền của họ quý mến đồng tâm hiệp lực với nhau để làm ăn sinh sống nên Đất Nước họ giàu mạnh hùng cường

Qua mấy xứ Văn Minh coi Nhân Dân và Chính Quyền của họ quý mến đồng tâm hiệp lực với nhau để làm ăn sinh sống nên Đất Nước họ giàu mạnh hùng cường!
Quay lại nhìn nước mình, Dân với Chính Quyền như Chó với Mèo, chửi bới nhau, đánh đập nhau, rồi hoà giải, rồi hả hê… trong khi heo thì ế hạ giá sập tiệm, nông dân trồng gì TQ nó lắc đầu 1 cái thì đem cho bò ăn đội nợ lên đầu, ăn uống thì toàn thuốc độc hại tộng vào mồm, ra đường phi xe Ngu phom phom nắng nôi hôi hám đụng phát thịt nát xương tan, mỗi tháng thương vong còn hơn chiến tranh, bố với ông hiếp dâm con cháu ruột thua loài cầm thú, trẻ con thì mất dạy hở cái xúm đánh lột đồ quay clip man rợ, chồng thì nhậu nhẹt lăng nhăng bồ bịch, vợ mập xấu và ăn bám nhưng hung hăng đón đường đánh ghen lại lột đồ quay clip…đẹp mặt …!vân vân…
Nhìn cái đất nước như Đống Cứt vậy mà không lo hoà thuận đồng lòng để lao động xây dựng làm ăn…, đấu đá chửi bới tranh đấu là giỏi!
Không biết bằng cách nào cho mắt dân tộc tôi sáng ra đây!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >