SÁCH TỪ NHÀ SỐ 4

SÁCH TỪ NHÀ SỐ 4
Thật ngẫu nhiên, lần này ngài đại tá và ngài trung tá lại quay về thiên nhiên, dân dã. Ngài đại tá lấy con chó nhỏ để kể chuyện tâm tình hoặc thâm cung bí sử, ngài trung tá thì lấy con chim vui để chế giễu cuộc đời đen bạc.
Ngài đại tá là KỂ XONG RỒI ĐI, ngài trung tá là CON CHIM JOONG BAY TỪ A ĐẾN Z. Vì chiến tranh dù đau đớn, tàn nhẫn đến đâu ta vẫn không bỏ qua được nó; và có nhìn từ góc nào, từ đâu chăng nữa thì chiến tranh vẫn là một thứ khó có thể chịu được nổi trong đời một con người, thế mà người ta vẫn phải chịu đựng, phải đau đớn vì nó, dù chiến tranh đã lùi xa từ mấy chục năm trước…
Nhưng nó là vết đau của cả hai phía, ở cả những điều không thể nói được mà chỉ cảm thấy, dù đôi khi rất mơ hồ…