Sáng ngày 22/4/2017

Sáng ngày 22/4/2017, cuốn sách ” Hiệu quả kỳ diệu của phương pháp Dưỡng sinh tâm thể -Thực tế tại xã Xuân Thịnh”-NXB Dân Trí xuất bản đã chào đời.
Xin chúc mừng anh Sáu Cang, chúc mừng anh Mạc Hữu Khoa (Chủ nhiệm CLB) cùng toàn thể Ban chủ nhiệm CLB, anh chị em Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên, Tình nguyện viên và Hội viên CLB Dưỡng sinh tâm thể Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên!
Thay mặt nhóm biên soạn, xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Nhà xuất bản Dân Trí và Ban Giám đốc Công ty CP IN Khoa học và Công Nghệ ( thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam) đã quan tâm, tạo điều kiện để cuốn sách được hoàn thành đúng thời hạn, kịp phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm Thành lập CLB Dưỡng sinh tâm thể Xuân Thịnh (2007-2017)như mong muốn!