Sao tất cả đều phải hoàn thành nghĩa vụ con người là sản xuất một hoặc nhiều em bé vậy

Sao tất cả đều phải hoàn thành nghĩa vụ con người là sản xuất một hoặc nhiều em bé vậy? :-s
Bữa còn gặp hội kia dù không quen xong khoe nhau đẻ vui mà thích đẻ rồi làm một mạch 3 năm 3 đứa. Thiệt toát mồ hôi. 3 đứa trẻ trong một khoảnh sân cùng ré lên và cùng ị đùn. Toát mồ hôi! Tại sao!!!! Nway đoạn khoảnh sân và i đùn là tưởng tượng thôi nhưng mà vẫn có một chút gì đó mang tính hỗn loạn.
Có người đẻ thì phải có người ko đẻ chớ. Tại sao đẻ nhiều thì dc chào đón ko đẻ thì cứ bị hỏi sao chưa đẻ. Tại sao? Muốn bảo vệ môi trường nên ko đẻ thì có được hoan nghênh ko? Tôi cảm thấy quá khó hiểu cho cuộc đời này.
Xong các thanh niên tí tuổi đời cứ xoen xoét “em đẻ đi anh lo” ừ lo làm như đẻ quả trứng ấy mà to mồm. Nuôi thân còn vẹo ở đấy mà nuôi trẻ con. Hãy đẻ có ý thức nha các bann trẻ!
#randomthought #đangđichơimộtchút