Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ tấn công man rợ mà chính tôi và những người bạn là nạn nhân

Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ tấn công man rợ mà chính tôi và những người bạn là nạn nhân, tôi vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần ổn định, chưa viết nổi 1 stt cho chính mình.
Tại sao tôi bị khủng bố tấn công bằng bạo lực???
Câu hỏi trên chắc chắn nhiều người hiểu rất rõ lý do tại sao những người lên tiếng nói lên thực trạng XH luôn bị đe dọa và đứng trước những nguy hiểm như tôi vừa trải qua và còn hơn như thế nữa…
Điều duy nhất tôi muốn nói lúc này:
Hỡi những con người còn có lương tri! Hãy lên tiếng dùm tôi đòi lại công bằng cho tôi cũng là cho chính bạn, cho cả cộng đồng con Người đang sống ở trên đất nước này.
Lý do gì làm chúng ta phải sợ hãi mà im lặng???
Không! Không có lý do gì có thể tước bỏ quyền làm Người của chúng ta.
Chúng ta cần được sống một cuộc sống an toàn.