Sau khi giác ngộ, Đức Phật về cung điện gặp gia đình

Sau khi giác ngộ, Đức Phật về cung điện gặp gia đình. Trong buổi hạnh ngộ, Ngài cám ơn bà thím vốn rất tham lam và mưu mô, rằng nhờ có bà ấy mà Phật thấy một phần của cuộc sống. Xa hơn nữa, bà ấy là hiện thân của tham lam và khổ đau của chính lòng tham. Bà thím là một trong những đầu vào giúp Phật tìm giải pháp chữa khổ đau cho con người.
Chắc chắn rằng, cái xã hội nhiễu nhương và chính quyền yếu kém này, là đầu vào cho các cá thể có năng lực đưa ra giải pháp cải thiện nó.
Hôm qua, nghe các thông tin về đám công chức dùng ma tuý đá, làm tôi lại thêm lo lắng về xã hội. Không lâu nữa đâu, Việt Nam lại thêm nhóm người tâm thần do ma tuý đá. Bệnh này thì tôi bó tay.
Giải pháp ngừa bệnh cho xã hội tương lai là giáo dục đúng. Tăng cơ hội tiếp cận sách cho trẻ em cũng là một giải pháp tốt mà ai cũng làm được.