SINH HOẠT CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) HÀ NỘI

SINH HOẠT CLB DOANH NHÂN HỌ ĐỖ (ĐẬU) HÀ NỘI
Sinh hoạt CLB doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Hà Nội quí 1 năm 2017 tại Paradisee Đại Lải.
Đúng như đúc kết của người Mỹ: “85% thành công trong kinh doanh là nhờ các mối quan hệ”. CLB doanh nhân họ Đỗ (Đậu) Hà Nội có gần 80 doanh nhân, từ những doanh nhân nổi tiếng trên thương thương trường như anh em Đỗ Hữu Thiệp (Elegant Suite), Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh) đến những doanh nhân trẻ thế hệ 8x đời cuối.
Một trong những mục tiêu của CLB là kết nối và học hỏi lẫn nhau. Tôi cũng thu được nhiều thông tin và mối quan hệ bổ ích từ ngày sinh hoạt CLB.