Sự kiện công nghệ của Mr Mai Triều Nguyên không ngờ lại mang dấu ấn nghệ thuật đậm nét

Sự kiện công nghệ của Mr Mai Triều Nguyên không ngờ lại mang dấu ấn nghệ thuật đậm nét. Một thánh nữ đã không chịu nổi, nay tới 3 cô: Hà Vân – Jang Mi – Huyền Trang 🙁 Anh em công nghệ đổ rầm rập!
Dẫu sao đây cũng là một trong những buổi offline công nghệ thành công nhất bởi xét cho cùng, mục đích của các thiết bị nghe nhạc là để thư giãn và mang lại cảm xúc. Mà ở LÝ CLUB hôm nay, đầy ắp cảm xúc.
Cảm ơn Mr Mai Triều Nguyên, Mr Ngọc Thiện! Màn kết hợp của 2 anh giống như khi kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ thì được… nhạc công ấy 😉