Thi đàn Việt Nam đăng ký phát hành tập thơ GỌI PHÍA MÙA THU giúp tác giả (Hàn Tương Thi) Nguyễn Hữu Thịnh “Chàng thi sĩ tật nguyền”

Thi đàn Việt Nam đăng ký phát hành tập thơ GỌI PHÍA MÙA THU giúp tác giả (Hàn Tương Thi) Nguyễn Hữu Thịnh “Chàng thi sĩ tật nguyền”. GỌI PHÍA MÙA THU tập thơ dày gần 100 trang với hơn 50 bài thơ được giới thiệu. Sách do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành tháng 6/ 2017. Sách in giá bìa 54.000 đ /1 cuốn.
Sách đang phát hành tại ban đại diện Thi đàn Việt Nam các khu vực Bắc- Trung- Nam. Quý vị độc giả và thân hữu ủng hộ sách xin mời liên hệ trực tiếp bản tin này hoặc hộp …
Continue Reading