Thư chấp thuận bồi thường có thông tin cá nhân

Thư chấp thuận bồi thường có thông tin cá nhân
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm có thông tin cá nhân
Hình ảnh trao thư bồi thường
….
Có cách nào khác để nhiều người hiểu về bảo hiểm mà không thông qua các cách trên không các bạn!? Sáng nay mở fb ra là loạt ảnh trao tiền bồi thường, tiền để trên khay…và chụp và đăng!
Có cách nào khác không các tư vấn viên bảo hiểm!

Có thể các bạn sẽ nói “khách hàng đồng ý để đưa thông tin” nhưng các hệ lụy sau khi công bố thông tin các bạn có lường trước cùng khách hàng?!